Декларация за времеви престой

БЛАНКА ЗА ВРЕМЕВИ ПРЕСТОЙ В ИЗЛОЖБА „BRICK LAND”
BLANK FOR TIME STAY AT EXHIBITION “BRICK LAND”

ИМЕ/ФАМИЛИЯ НА РОДИТЕЛ:
NAME/SURNAME OF PARENT:
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛ:
PHONE NUMBER OF PARENT:
ИМЕ НА ДЕТЕ:
NAME OF CHILD:
Начален час на престой
Start hour of stay
ЗАБЕЛЕЖКА (алергии; вода по време на престой)
NOTICE (allergies; water during the stay)

ПОДПИС НА РОДИТЕЛ:
SIGNATURE OF PARENT: